Špeciálny koncept

Bilingválnych jasiel

anglický a ruský jazyk

Večernej škôlky

Individuálneho stráženia

Bilingválnych jasiel

anglický  a ruský jazyk

Večernej škôlky

Individuálneho stráženia

À la Maison care je projekt, založený na princípe večernej škôlky a špecifickej, vysoko kvalitnej opatrovateľskej služby s dôrazom na individualitu “malého” klienta so sídlom v krásnom harmonickom prostredí Horského parku.

“Kvalitná a profesionálna starostlivosť o deti je pre nás tým najpodstatnejším. Tím certifikovaných pedagógov, psychológov a zdravotných sestier zohľadňuje vývojové potreby detí, ich individualitu a osobnosť.”

Nahliadnite do Á la maison

Zriaďovateľ Á la maison

Občianske združenie A la maison

Sídlo:
Pri Habánskom mlyne 16
Bratislava
mestská časť Staré Mesto
811 04

IČO: 42181976

Zapísaná v: registri Mimovládnych neziskových organizácií vednom ministerstvom vnútra,  registračné číslo: VVS/1-900/90-35888

Zastúpená: Mgr. Viktória Galla, predseda predstavenstva

IBAN: SK53 0200 0000 0032 7669 9151

 

Kontakt

email: alamaisoncare@gmail.com
 tel.č.: +421 911 515 605