Naším svetom sú deti, ich špecifické potreby a rozvoj s ohľadom na ich jedinečnosť.

Jazyková kvalifikácia, odborné skúsenosti a dlhoročná prax sú základné piliere nášho tímu. 

Tím certifikovaných pedagógov, psychológov a zdravotných sestier zohľadňuje vývojové potreby detí, ich individualitu a osobnosť.

Primárna je pre nás kvalita poskytovanej starostlivosti.

Portfólio personálneho obsadenia

Andrea

Profesionálna zdravotníčka, ktorá sa deťom venuje naplno v práci, aj doma. Jej prístup k deťom charakterizuje myšlienka, že len láskou, ktorú darujeme, dokážeme vychovať slušných ľudí so zdravým sebavedomím. A tým sa vo svojej práci riadi na dennej báze.

Viktória

Vyštudovaná psychologička s veľkou dávkou empatie a trpezlivosti, zodpovedný profesionál s množstvom vedomostí a praxou na poli tých najmenších, aj najstarších. Deťom pomáha stať sa šťastnou a sebavedomou osobnosťou. 

Katka

Deti nám nastavujú zrkadlo a ukazujú, či naše postoje a konania boli správne alebo nie, hovorí profesionálna zdravotná sestra s veľkým srdcom, ktorá výchovu a vzdelávanie našich najmenších preciťuje celým svojím srdcom. Pri deťoch sa naplno realizuje každý deň.

Andrea

Profesionálna zdravotníčka, ktorá sa deťom venuje naplno v práci, aj doma. Jej prístup k deťom charakterizuje myšlienka, že len láskou, ktorú darujeme, dokážeme vychovať slušných ľudí so zdravým sebavedomím. A tým sa vo svojej práci riadi na dennej báze.

Viktória

Vyštudovaná psychologička s veľkou dávkou empatie a trpezlivosti, zodpovedný profesionál s množstvom vedomostí a praxou na poli tých najmenších, aj najstarších. Deťom pomáha stať sa šťastnou a sebavedomou osobnosťou.

Katka

Deti nám nastavujú zrkadlo a ukazujú, či naše postoje a konania boli správne alebo nie, hovorí profesionálna zdravotná sestra s veľkým srdcom, ktorá výchovu a vzdelávanie našich najmenších preciťuje celým svojím srdcom. Pri deťoch sa naplno realizuje každý deň.

Valentyna

Valentyna

Milá, oddaná a profesionálna. Taká je Valentyna, pre ktorú sú deti zmyslom života a najviac zo všetkého si cení, že jej rodičia zverujú svoje najväčšie poklady. V deťoch vidí talentovaných umelcov, zvedavých pozorovateľov a neúnavných experimentátorov, ktorých radosť je jej najväčšou radosťou.

Zuzana

Zuzana

Pôvodne zdravotníčka, dnes profesionálna učiteľka a dlhoročná opatrovateľka detí s dokonalou angličtinou, ktorá absolvovala vzdelávanie v oblasti psychológie a pedagogiky. Deti, ako vraví, nás učia, čo je život, ako byť trpezlivý, aj večne mladý. Zuzka je toho dôkazom.

Andrea

Andrea

Tým najmenším venuje materinský cit, lásku a starostlivosť. Je profesionálkou čo sa týka adaptácie tých najmenších v novom prostredí. „Druhá mama“ pre naše najmenšie deti, ktorá im odovzdáva predovšetkým pocit bezpečia. Radosť detí je jej dokonalou vizitkou.