Naším svetom sú deti, ich špecifické potreby a rozvoj s ohľadom na ich jedinečnosť.

Jazyková kvalifikácia, odborné skúsenosti a dlhoročná prax sú základné piliere nášho tímu. 

Tím certifikovaných pedagógov, psychológov a zdravotných sestier zohľadňuje vývojové potreby detí, ich individualitu a osobnosť.

Primárna je pre nás kvalita poskytovanej starostlivosti.

Portfólio odborného obsadenia jasieľ
Daily carre

Zuzana

Zuzana

Pôvodne zdravotníčka, dnes profesionálna učiteľka a dlhoročná opatrovateľka detí s dokonalou angličtinou, ktorá absolvovala vzdelávanie v oblasti psychológie a pedagogiky. Deti, ako vraví, nás učia, čo je život, ako byť trpezlivý, aj večne mladý. Zuzka je toho dôkazom.

Andrea

Andrea

Tým najmenším venuje materinský cit, lásku a starostlivosť. Je profesionálkou čo sa týka adaptácie tých najmenších v novom prostredí. „Druhá mama“ pre naše najmenšie deti, ktorá im odovzdáva predovšetkým pocit bezpečia. Radosť detí je jej dokonalou vizitkou.

Zuzana

Zuzana

Pôvodne zdravotníčka, dnes profesionálna učiteľka a dlhoročná opatrovateľka detí s dokonalou angličtinou, ktorá absolvovala vzdelávanie v oblasti psychológie a pedagogiky. Deti, ako vraví, nás učia, čo je život, ako byť trpezlivý, aj večne mladý. Zuzka je toho dôkazom.

Andrea

Andrea

Tým najmenším venuje materinský cit, lásku a starostlivosť. Je profesionálkou čo sa týka adaptácie tých najmenších v novom prostredí. „Druhá mama“ pre naše najmenšie deti, ktorá im odovzdáva predovšetkým pocit bezpečia. Radosť detí je jej dokonalou vizitkou.

Zuzana

Beatka

Odborníčka na slovo vzatá, ktorá deťom pomáha samostatnosti, podporuje ich logické myslenie a je orientovaná na rozvoj ich zručností. Anglicky hovoriaca členka nášho tímu, pri ktorej máte istotu, že deti sa prirodzene naučia vyrastať v anglicky hovoriacom prostredí. Je absolventkou londýnskych škôl so zameraním na detskú starostlivosť a vzdelávanie, miluje detskú spontánnosť, otvorenosť a prirodzenú zvedavosť, ktorú pozoruje aj u svojej dcérky, a je výnimočným obohatením, nielen odborným v tíme À la maison care.